Økonomiske spørgsmål - CITYFACTS

Økonomiske spørgsmål

1. Hvad dækker det månedlige abonnement?

Det månedlige abonnement omfatter alt hardware, datakommunikation, dataopsamling og -levering. Derudover dækker det fejlretning, som inkluderer fejlsøgning, håndtering af garantisager, defekt udstyr, udskiftning af udstyr og installationsfejl.

Alt dette giver jer:

    • Ingen risiko – CITYFACTS sørger for leverancen af jeres data
    • En transparent økonomi – simpel prisstruktur og fast månedligt abonnement
    • Tid til besparelser og optimering – I sparer tid til dataopsamling, validering af data, fejlfinding, garantisager, manuelle indtastninger og fejl på installationer, fordi måler eller teleudbyder skiftes
    • Fleksibilitet – kortere bindingsperiode i forhold til hvis I skulle gøre det selv

2. Hvor længe er vi bundet til CITYFACTS?

Som udgangspunkt har I kun en bindingsperiode på 48 måneder. Herefter har I mulighed for at opsige aftalen uden omkostninger.

I har også mulighed for at træde ud af aftalen inden bindingsperiodens ophør.

3. Kan vi nedsætte længden på bindingsperioden?

I bestemmer selv, hvor længe I vil være kunde hos CITYFACTS. Hvis I ønsker at nedsætte bindingsperioden, har I mulighed for at flytte en del af abonnementet frem til en initiel etableringsydelse.

4. Kan vi købe udstyret ved udtrædelse af aftalen?

Ved udtrædelse af aftalen har I altid mulighed for at frikøbe udstyret til en nedskrevet værdi. CITYFACTS nedskriver værdien af udstyret med 5% per år efter bindingsperioden på 48 måneder (som udgangspunkt). Nedskrivningsværdien vil fremgå tydeligt af den indgåede aftale.

5. Hvad koster CITYFACTS?

CITYFACTS tilbyder tre produktpakker; Forbrugspakken, Aktivitetspakken og Komfortpakken, hvor der som udgangspunkt opereres med en abonnementsstruktur. Abonnementsstrukturen er baseret på målepunkter, hvor ét målepunkt omfatter alle de relevante registre, der kan udlæses fra en sensor eller en måler.

Kontakt os for at høre mere om pris.