Effektiv og enkel dataopsamling

Vi arbejder for at gøre energioptimering af bygninger mere enkel.

Samfundet er i forandring.
Der sker ændringer i klimaet.
Ressourcerne bliver færre.
Men alt er ikke skidt.
Digitalisering og teknologier åbner nye døre.


Vi vil gøre det nemmere at løse det moderne samfunds udfordringer ved at gøre energioptimering af bygninger enklere. Vejen til målet går gennem troværdige, valide data, som er lettilgængelige, hyppigt opdaterede og præcise. Beslutninger, som påvirker, hvordan vores samfund er indrettet, skal nemlig træffes på baggrund af fakta og ikke fornemmelser.

Kurs mod bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål har sat kursen mod en bæredygtig udvikling – som menneske, som lokalsamfund, som nation og som verden. En hjørnesten i verdensmålene er at optimere måden, hvorpå vi producerer og anvender energi, så vi får mere af den grønne og bæredygtige slags i anvendelse og bliver bedre til at udnytte den effektivt.  
  

I Danmark er der et enormt potentiale for at reducere CO2-udledningen og effektivisere energiforbruget i vores bygninger. Med CITYFACTS arbejder vi for at gøre energioptimering af bygninger mere enkel, så vi sammen kan gå en bæredygtig fremtid i møde. 

10 års erfaring

CITYFACTS bygger på 10 års dedikeret opbygning af viden. Vi har deltaget i flere end 60 forsknings- og udviklingsprojekter inden for digitalisering af energi.

I 2018 stod det klart for os. Skal Danmark komme i mål med den grønne omstilling, skal vi gøre energioptimering af bygninger enklere. Dette blev fundamentet for CITYFACTS.

Foreningen Insero Horsens, som står bag os, dedikerede et team af energi-, software- og forretningseksperter, der gik i gang med at skabe en ny og effektiv vej til dataopsamling.

I sommeren 2019 kunne vi, det selvsamme team, lancere CITYFACTS, som i dag tilbyder effektiv og enkel dataopsamling som en service. 

I dag arbejder vi dedikeret for at gøre vejen til energioptimering enklere - og vi gør det ikke alene.

Som en del af Insero Horsens, har vi i CITYFACTS en stab på 35 kollegaer i ryggen med kompetencer inden for digitalisering og IT, softwareudvikling, forretningsudvikling, økonomi og jura.

60 projekter

inden for digitalisering af energi.

10 års erfaring

med energieffektivisering og dataopsamling.

35 medarbejdere

dedikerede til at gøre jeres vej til data enklere.

Kontakt CITYFACTS

Er I interesseret i at høre mere om dataopsamling i jeres bygninger, eller er I nysgerrige på, hvordan vi kan hjælpe jer til mere effektiv energioptimering? Tag fat i os. Så tager vi en snak om netop jeres behov.
Kontakt os